Studerande

Stiftelsen delar även ut resestipendier till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. För uppsats som ger 30 poäng utdelas resestipendier om högst 50.000 kronor.