Forskraftstiftelsen

Om Stipendier

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 100.000 kronor till doktorander vid svenska universitet eller högskolor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. Medel som erhålls för avhandlingsarbete kan användas under en längre period än nästkommande år.

Stiftelsen delar även ut resestipendier till studerande vid universitet och högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. För uppsats som ger 30 poäng utdelas resestipendier om högst 50.000 kronor.

Stipendier delas ej ut retroaktivt för redan genomförda resor.
.

Registrera dig som mottagare av kommande års utlysning via denna länk.

Fakta

9,9 mnkr
Delat ut
143
Doktorander
29
Masters-studerande
70
Studerande på grundnivå