Ansökan om resestipendium från Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Utlysning 2018, se PDF.

Behandling av personuppgifter, se PDF.

Ansökan om resestipendium ska göras elektroniskt 15 maj – 15 september 2018 via denna länk.
Vänligen läs igenom det som står under ”Information”.

Redogörelse för genomförd resa, använd detta PDF formulär.

Återrapportering per E-post (endast PDF-format) skickas till: stiftelsetjanst@handelsbanken.se
Ämne: Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

Återrapportering per post skickas till:

Handelsbanken
Stiftelsetjänst
Att: Forskraftsstiftelsen Theodor Adelswärds minne
Blasieholmstorg 12
106 70 STOCKHOLM