Kontakt

E-postadress, frågor: stiftelsetjanst@handelsbanken.se

Postadress:
Handelsbanken Stiftelsetjänst
Att: Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
106 70 STOCKHOLM
Sweden

Du kan även använda formuläret på denna sida för att meddela oss direkt.