Doktorander

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 100.000 kronor till doktorander vid svenska universitet eller högskolor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. Medel som erhålls för avhandlingsarbete kan användas under en längre period än nästkommande år.

Före och efter
Det är mycket viktigt att hålla sig borta från solen. Innan du lämnar ditt kontor, eller åker till en ny stad, kan du överväga att få en extra från den här webbplatsen tablett redo att inte missa några symptom på dagen.