Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne

 

Stiftelsen grundades 1997 med syfte att föra vidare Theodor Adelswärd starka intresse för internationell politik och hans engagemang för mellanfolkligt samarbete för fred och demokratiutveckling efter första världskriget. Stiftelsen vill främja unga människors kunskaper om internationella förhållanden.

Stiftelsen ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Stipendierna utlyses en gång om året. Stiftelsens styrelse sammanträder i oktober och besked om styrelsens beslut lämnas därefter skriftligen till de som har tilldelats stipendium.

Sedan 1998 har Forskraftstiftelsen sammanlagt delat ut över 6 miljoner kronor till 87 doktorander, 15 masters-studerande och 70 studerande på grundnivå.

Utlysningsperiod 15 maj – 15 september 2018.