2014

Sandra Engstrand, Malmö högskola/Lunds universitet
Katrina Gaber, Göteborgs universitet
Alba Mohedano Roldán, Stockholms universitet
Helena Hede Skagerlind, Stockholms universitet
Britta Sjöstedt, Lunds universitet
Johanna von Bahr, Stockholms universitet

Forskraftstiftelsen

Stiftelsen grundades 1997 med syfte att föra vidare Theodor Adelswärd starka intresse för internationell politik och hans engagemang för mellanfolkligt samarbete för fred och demokratiutveckling efter första världskriget. Stiftelsen vill främja unga människors kunskaper om internationella förhållanden.

Stiftelsen ger stipendier till doktorsavhandlingar och examensarbeten som behandlar frågor rörande internationella förhållanden, internationellt samarbete och internationella organ, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Stipendierna utlyses en gång om året. Stiftelsens styrelse sammanträder i oktober och besked om styrelsens beslut lämnas därefter skriftligen till de som har tilldelats stipendium. Sedan 1998 har Forskraftstiftelsen sammanlagt delat ut närmare 7 miljoner kronor till 91 doktorander, 17 masters-studerande och 70 studerande på grundnivå.

Om Stipendier

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 100.000 kronor till doktorander vid svenska universitet eller högskolor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. Medel som erhålls för avhandlingsarbete kan användas under en längre period än nästkommande år.

Stiftelsen delar även ut resestipendier till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. För uppsats som ger 30 poäng utdelas resestipendier om högst 50.000 kronor.

Stipendier delas ej ut retroaktivt för redan genomförda resor.
Utlysningsperioden är 15 maj – 15 september.

Registrera dig som mottagare av kommande års utlysning via denna länk.

Fakta

7,9 mnkr
Delat ut
98
Doktorander
20
Masters-studerande
70
Studerande på grundnivå