Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
tilldelar fyra doktorander och två masterstuderande
resestipendier om sammanlagt 353 000 kronor

 

Doktorander:
Anne-Kathrin Kreft, Göteborgs universitet
Sophia Hatz, Uppsala Universitet
Elsa Hedling, Lunds universitet
Juliana Porsani Jarkvist, Södertörns högskola

Masterstuderande:
Carolina Köhler de Castro, Umeå universitet
Alex Amnéus, Teologiska högskolan, Stockholm

 

Tidigare stipendiater se PDF.

Stiftelsen bildades 1997 och har som ändamål att främja studier inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Stiftelsen delar årligen ut resestipendier till doktorander och studerande vid högskolor och universitet i Sverige.
Totalt har stiftelsen sedan starten beviljat närmare 6 miljoner kronor till 75 doktorander, 13 masterstuderande och 70 studerande på grundutbildningsnivå.

 

Forskraftstiftelsens arkiv förvaltas av Brukskultur.
Adress: Gamla torget 1b, 597 30 Åtvidaberg. Tel: 0120-350 68.
brukskultur.atvidaberg.se

Fors (bakgrundsbild). Fotograf: Arne Flink.

 

Stipendiater 2015:
Niklas Karlen, Uppsala Universitet
Ketevan Bolkvadze, Göteborgs Universitet
Aksel Sundström, Göteborgs Universitet
Anna Ida Norén, Uppsala Universitet
Faradj Koliev, Stockholms Universitet
David Larsson Gebre-Medhin, Uppsala Universitet

 

Stipendiater 2014:
Sandra Engstrand, Malmö högskola/Lunds universitet
Katrina Gaber, Göteborgs universitet
Alba Mohedano Roldán, Stockholms universitet
Helena Hede Skagerlind, Stockholms universitet
Britta Sjöstedt, Lunds universitet
Johanna von Bahr, Stockholms universitet