Forskraftstiftelsen Theodor Adelswärds minne
delar 2017 ut 14 resestipendier om sammanlagt 545 000 kronor.

 

Doktorander:
Sebastian van Baalen, Uppsala Universitet
Johanna von Bahr, Stockholms universitet
Louise Bengtsson, Stockholms Universitet
Jonas Bertilsson, Göteborgs Universitet
Fabio Cristiano, Lunds Universitet
Fredrik Egefur, Lunds Universitet
Kajsa Hammargård, Stockholms Universitet
Ian Higham, Stockholms Universitet
Elin Jakobsson, Stockholms Universitet
Maria Massaro, Chalmers, Göteborg
Karin Sundström, Stockholms Universitet
Stephanie Kristine Winkler, Försvarshögskolan, Stockholm

Masterstuderande:
Signe Askersjö, Stockholms universitet
Per Nyrén, Stockholms universitet

 

Tidigare stipendiater se PDF.

Stiftelsen bildades 1997 och har som ändamål att främja studier inom ämnesområdet internationella organ, internationellt samarbete och internationella förhållanden, speciellt rörande fredsbevarande och konfliktlösande insatser, mänskliga rättigheter samt energi- och miljöfrågor.

Stiftelsen delar årligen ut resestipendier till doktorander och studerande vid högskolor och universitet i Sverige.
Totalt har stiftelsen sedan starten 1998 delat ut över 6 miljoner kronor till 87 doktorander, 15 masterstuderande och 70 studerande på grundutbildningsnivå.

 

Forskraftstiftelsens arkiv förvaltas av Brukskultur.
Adress: Gamla torget 1b, 597 30 Åtvidaberg. Tel: 0120-350 68.
brukskultur.atvidaberg.se

Fors (bakgrundsbild). Fotograf: Arne Flink.

 

Stipendiater 2016:
Doktorander:
Anne-Kathrin Kreft, Göteborgs universitet
Sophia Hatz, Uppsala Universitet
Elsa Hedling, Lunds universitet
Juliana Porsani Jarkvist, Södertörns högskola

Masterstuderande:
Carolina Köhler de Castro, Umeå universitet
Alex Amnéus, Teologiska högskolan, Stockholm

 

Stipendiater 2015:
Niklas Karlen, Uppsala Universitet
Ketevan Bolkvadze, Göteborgs Universitet
Aksel Sundström, Göteborgs Universitet
Anna Ida Norén, Uppsala Universitet
Faradj Koliev, Stockholms Universitet
David Larsson Gebre-Medhin, Uppsala Universitet

 

Stipendiater 2014:
Sandra Engstrand, Malmö högskola/Lunds universitet
Katrina Gaber, Göteborgs universitet
Alba Mohedano Roldán, Stockholms universitet
Helena Hede Skagerlind, Stockholms universitet
Britta Sjöstedt, Lunds universitet
Johanna von Bahr, Stockholms universitet