Om stipendierna

 

Stiftelsen delar ut resestipendier om högst 100.000 kronor till doktorander vid svenska universitet eller högskolor för materialinsamling utomlands inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. Medel som erhålls för avhandlingsarbete kan användas under en längre period än nästkommande år.

Stiftelsen delar även ut resestipendier till studerande vid universitet eller högskola i Sverige för materialinsamling utomlands i samband med uppsatsarbete på mastersnivå inom ett för stiftelsen relevant ämnesområde. För uppsats som ger 30 poäng utdelas resestipendier om högst 50.000 kronor.

Stipendier delas ej ut retroaktivt för redan genomförda resor. Ansökan ska göras på den särskilda blankett som finns på stiftelsens hemsida under utlysningsperioden.

 

 

Registrera dig som mottagare av kommande års utlysning via denna länk.